Wynagrodzenie

Wynagrodzenie ustalane jest każdorazowo indywidualnie.

W sprawach cywilnych, głównym kryterium wynagrodzenie jest wartość przedmiotu sporu. Wyngrodzenie bazowe ustalane jest w oparciu o stawki minimalne wg. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu - Dz.U. Nr 163 poz. 1348 z 2003 roku z póź. zm.

Najczęściej wynagrodzenie ustalane jest jako stawka minimalna płatna przy podpisaniu pełnomocnictwa oraz określona porcentowo części wygranej sumy.


Stawki minimalne wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:

1) do 500 zł – 60 zł;

2) powyżej 500 zł do 1 500 zł – 180 zł;

3) powyżej 1 500 zł do 5 000 zł – 600 zł;

4) powyżej 5 000 zł do 10 000 zł – 1 200 zł;

5) powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 2 400 zł;

6) powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 3 600 zł;

7) powyżej 200 000 zł – 7 200 zł.

 

 

Uwaga wynagrodzenie powiększone jest o podatek VAT 23% 

 

W sprawach karnych wynagrodzenie ustalane jest w oparciu o przewidywany nakład pracy, położenie Sądu/Prokuratury/Jednostki Policji,  wagi czynu, ktorego dotyczy postępowanie.

 

Wynagrodzenie za udzielenie porady prawnej stawka podstawowa  to 100 PLN + 23% VAT, w przypadku konieczności analizy dokumentów  powyżej 30 min  stawka jest powiększona  o 300 PLN + 23% VAT  za każdą godzinę.

 

 

Adwokat w Giżycku Marek Paluch


Adwokat Marek Paluch, Kancelaria Adwokacka w Giżycku

 

tel. 506 169 900

ul. Warszawska 8

11-500 Giżycko 

 

adwokat giżycko